en

cz

ru

ECOLOGY.

HEALTH.

LIFE.

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Sdružení pro ekologii zdraví a života

Cíle společnosti

 • Vývoj a realizace výzkumných programů a jejich implementace do praxe
 • Organizace a koordinace vědeckého výzkumu v oblasti aktivní dlouhověkosti
 • Školení a vzdělávání uživatelů KME - technologií
 • Pomoc mezinárodnímu sdružení uživatelů systému a zúčastněných stran
 • Ochrana práv a zájmů členů «Sdružení pro ekologii zdraví a života»‎
 • Řešit stanovené před námi úkoly nejbezpečnějším, nejúčinnějším
  a přístupným pro uživatele Systému způsobem

Úkoly společnosti

 • Držet krok s dobou, rozvíjet se rychle
 • Studium nejnovějších technologií v oblasti aktivního stárnutí
 • Rozvoj teoretické základny v oblasti znalostí o aktivním stárnutí k dosažení
  maximálního účinku v tomto směru
 • Inovovat, podporovat nové nápady, experimentování
 • Účast na vývoji a implementaci mezinárodních vědeckých
  programů a projektů v oblasti dlouhověkosti kvality
 • Zapojení specialistů k provádění výzkumných úkolů v oblasti vysoce kvalitní dlouhověkosti
 • Zajištění vědecké, metodické a informační podpory výzkumu a vývoje v oblasti aktivního stárnutí
 • Rozvoj výzkumných projektů a programů ve spolupráci s mezinárodními výzkumnými centry
 • PR - Společnosti a implementace metod a principů kvalitní dlouhověkosti do praxe
 • Účast na výstavách a konferencích na témata Age-Less, Anti-Age, Pro-Age
  za účelem popularizace dosažených výsledků
 • Pomoc při zvyšování úrovně kvalifikace uživatel systému KME
 • Organizace přednášek a seminářů pro uživatele
 • Publikace vědeckých a teoretických článků, výsledků vědeckého
  výzkumu ve specializovaných mezinárodních časopisech